Kontakt

 

Fakturačné údaje

EURONICS SK a.s.
Farského 26
851 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 35869259
IČ DPH: SK2021757815
Sme platci DPH.

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená a spravujúca sa právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3205/B.

Bankové spojenie Neuhrádzať tovarové objednávky

Číslo účtu: 0177663547/0900
IBAN: SK9209000000000177663547
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.