Euronics klub

Euronics klub je určený pre zákazníkov siete elektropredajní EURONICS. Členstvo v klube Vám umožní nakupovať v predajniach Euronics ešte výhodnejšie.

Ako sa stať členom ?  Je to jednoduché - stačí, ak splníte nasledovné:

  • počas jedného kalendárneho roka uskutočníte jednorazový alebo kumulovaný nákup v ľubovoľnej jednej predajni Euronics v hodnote najmenej 33 €
  • požiadate o členstvo v Euronics klube vyplnením a podpísaním registračného formuláru a súhlasu so Všeobecnými pravidlami Euronics klubu
  • máte viac ako 18 rokov.

Po splnení uvedených podmienok Vám predajňa Euronics, v ktorej ste nákup a vyplnenie registračného formuláru realizovali, vystaví klubovú kartu. Potom už len stačí, ak pri každom ďalšom nákupe sa preukážete členskou kartou a pri výbere výrobku sa vopred poinformujete o príslušnej výške klubovej zľavy na daný spotrebič. Členstvo v  Euronics klube Vám tak umožní v predajniach Euronics nakupovať za ešte výhodnejšie ceny!