Členské krajiny

Euronics je najväčšie zoskupenie predajcov elektro v Európe. 

11 000 predjacov v 31 členských krajinách oblúži ročne viac ako 600 mil. zákazníkov

Členské krajiny Euronics : 

Belgicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, UK, Írsko, Portugalsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Rusko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Grécko,  Maďarsko, Chorvátsko, Albánsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Austrália, Nový Zéland, Ukrajina, Moldavsko.