PREDAJNE

Aktualita

VRÁTIME VÁM 100€ ZA NÁKUP VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV

Stačí ak v období od 9.4.2018 do 22.4.2018 nakúpite v niektorej z predajní Euronics v SR vstavané spotrebiče vybraných značiek aspoň za 990 € (deväťstodeväťdesiat eur), zaregistrujete svoj nákup na www.euronics.sk a my Vám pošleme poukážky v hdnote 100€ na ďalší nákup v sieti elektropredajní Euronics v SR.

 

ZAREGISTRUJTE SVOJ NÁKUP TU:

Pravidlá akcie VRÁTIME VÁM 100€ ZA NÁKUP VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV

 

 1. Názov akcie
  1. VRÁTIME VÁM 100€ ZA NÁKUP VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV
 2. Platnosť akcie
  1. 9.4. - 22.4.2018 v predajniach siete Euronics SK, a.s. na území SR
 3. Organizátor akcie
  1. Euronics SK, a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35869259, IČ DPH: SK2021757815
 4. Podmienky účasti v akcii.
  1. Do akcie sa môžu zapojiť občania SR, ktorí najneskôr v deň zapojenia sa do akcie dovŕšili vek 18 rokov.
  2. Nákup vstavaných spotrebičov počas trvania akcie značiek MORA, GORENJE, ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, BOSCH, SIEMENS, CONSTRUCTA, WHIRLPOOL, HOTPOINT, INDESIT, CANDY, BEKO v minimálnej hodnote 990€ (slovom: deväťstodeväťdesiat eur)
 5. Vysvetlenie pojmov
  1. Pre účely tejto akcie sa pod pojmom "100€" rozumejú 2 ks poukážok v celkovej hodnote 100€ (slovom: jednosto eur) na ďalší nákup v sieti Euronics SK, a.s. pričom hodnota každej poukážky je 50 € (slovom: päťdesiat eur) ďalej len ako „odmena“
 6. Podmienky získania odmeny 100€. 
  1. Nákup vstavaných spotrebičov z vybraných značiek v minimálnej hodnote 990€ (slovom: deväťstodeväťdesiat eur)
  2. Registrácia nákupu na www.euronics.sk najneskôr do 30.04.2018
  3. Zákazník sa môže do akcie zapojiť toľkokrát, koľko nákupov podľa pravidiel akcie zrealizuje.
 7. Odovzdanie odmeny
  1. Odmena bude odovzdaná výhradne poštou alebo elektronicky po skontrolovaní správnosti registrácie, najneskôr do 15.5.2018
  2. Ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je možné tovar dodať do skončenia akcie, môže zákazník namiesto nákupu zaregistrovať svoju objednávku. V tomto prípade však bude odmena odovzdaná až po dodaní tovaru a uzatvorení kúpnej zmluvy.
  3. Zákazník získa odmenu toľkokrát, koľko nákupov a registrácií nákupov podľa týchto pravidiel zrealizuje v uvedenom období.
 8. Uplatnenie odmeny
  1. Odmenu je možné uplatniť do 6 mesiacov od jej vydania
  2. Odmenu je možné uplatniť len v sieti predajní elektrospotrebičov Euronics Sk, a.s. v SR
  3. Odmenu je možné uplatniť len na uhradenie časti nákupu, pričom minimálna hodnota nákupu, na ktorý je možné odmenu uplatniť je 150€ s DPH.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť alebo upraviť jej pravidlá počas platnosti akcie bez náhrady.
  2. Organizátor nie je v žiadnom prípade povinný znášať náklady spojené s vyzdvihnutím odmeny zákazníkovi.
  3. Organizátor je oprávnený rozhodnúť o odovzdaní odmeny na základe svojho vlastného rozhodnutia.
  4. Organizátor je oprávnený odmenu neodovzdať v prípade ak sa zákazník pokúsil získať odmenu v rozpore s dobrými mravmi a/alebo podvodom a/alebo ak by pri jej získaní čo i len potenciálne poškodil dobré meno organizátora akcie.

 

V Bratislave 9.4.2018