PREDAJNE

Aktualita

PREDLŽUJEME ZÁRUKU NA TV

 

Náš aktuálny akciový leták si môžete pozrieť tu:

Každému, kto si v niektorej z predajní Euronics Sk v období od 7.5.2018 do 20.5.2018, zakúpi televízor s uhlopriečkou 49" a viac, značky LG, SAMSUNG, PHILIPS, PANASONIC, SONY alebo ORAVA predĺžime záruku na zakúpený TV o 1 rok nad rámec zákona. Pre získanie predĺženej záruky je potrebné uzatvoriť zmluvu o poistení predĺženej záruky priamo v predajni alebo na e-shope pri kúpe TV.

1. Ak sa rozhodnete predĺžiť si záruku o jeden rok nezaplatíte navyše žiadny poplatok.

2. Ak sa rozhodnete predĺžiť si záruku o dva roky, zaplatíte len predĺženie o jeden rok a jeden rok Vám dáme zadarmo.

3. Ak sa rozhodnete predĺžiť si záruku o  tri roky, zapltíte len predĺženie o 2 roky a jeden rok Vám dáme zadarmo.

Maximálna cena TV, na ktorý je možné predĺžiť si záruku je 6.000 € (slovom: šesťtisíc eur) s DPH podľa platného cenníka.

 

Pravidlá akcie PREDLŽUJEME ZÁRUKU NA TELKY

 

 1. Názov akcie
  1. PREDLŽUJEME ZÁRUKU NA TELKY
 2. Platnosť akcie
  1. 7.5. - 20.5.2018 v predajniach siete Euronics SK, a.s. na území SR
 3. Organizátor akcie
  1. Euronics SK, a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35869259, IČ DPH: SK2021757815
 4. Podmienky účasti v akcii.
  1. Do akcie sa môžu zapojiť občania SR, ktorí najneskôr v deň zapojenia sa do akcie dovŕšili vek 18 rokov.
  2. Nákup televízora značky SAMSUNG, LG, PANASONIC, SONY, PHILIPS alebo ORAVA s uhlopriečkou 49" a viac v období platnosti akcie.
  3. Maximálna suma zakúpeného TV, na ktorý sa akcia vzťahuje je 6000€ (slovom: šesťtisíc eur)
 5. Podmienky získania predĺženej záruky na 1 rok. 
  1. Uzatvorenie zmluvy o poistení predĺženej záruky v zmysle ochodných podmienok Allianz Assistance priamo v predajni alebo na e-shope pri kúpe televízora.
  2. Splnenie podmienok účasti v akcii podľa bodu 4. týchto pravidiel.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť alebo upraviť jej pravidlá počas platnosti akcie bez náhrady.
  2. Organizátor nie je v žiadnom prípade povinný znášať náklady spojené s vyzdvihnutím odmeny zákazníkovi.
  3. Organizátor je oprávnený rozhodnúť o odovzdaní odmeny na základe svojho vlastného rozhodnutia.
  4. Organizátor je oprávnený odmenu neodovzdať v prípade ak sa zákazník pokúsil získať odmenu v rozpore s dobrými mravmi a/alebo podvodom a/alebo ak by pri jej získaní čo i len potenciálne poškodil dobré meno organizátora akcie.
  5. Samotným zakúpením televízora nevzniká zákazníkovi nárok na predĺženie záruky.
  6. Predĺžená záruka zahŕňa krytie porúch a poškodení v zmysle poistných podmienok Allianz Assistance.

V Bratislave 7.5.2018