PREDAJNE

Aktualita

DOPRAJTE POISTENIE SVOJMU FOTOAPARÁTU CANON ZADARMO

Ku každej zrkadlovke Canon a ku každému fotoaparátu PowerShot G zakúpenej v sieti elektropredajní Euronics na Slovensku získate poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia na 1 rok zadarmo. Toto poistenie je potrebné dojednať bezprostredne po nákupe u predajcu, kde bol fotoaparát zakúpený. 

Toto poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie spôsobené:

  1. pádom poistenej veci
  2. vniknutím kvapaliny do elektronických častí poistenej veci
  3. mechanickým poškodením poistenej veci okrem poškodenia v priebehu prepravy od predajcu realizovanej predajcom povereným dopravcom do domácnosti poisteného
  4. vniknutím cudzích predmetov do poistenej veci

Na niektoré situácie sa poistenie nevzťahuje, ich zoznam nájdete tu: Výluky z poistenia

Túto službu pre Euronics SK, a.s. zabezpečuje "AWP P&C SA podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby" s webovým sídlo na www.allianz-assistance.sk a úplné Všeobecné poistné podmienky nájdete tu: Všeobecné poistné podmienky