PREDAJNE

Aktualita

5 ROKOV ZARUKA BEKO


PRAVIDLÁ AKCIOVEJ PONUKY 5 ROKOV ZÁRUKY:
Každý zákazník, ktorý si zakúpi niektorý z uvedených spotrebičov značky BEKO v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 u niektorého z autorizovaných predajcov značky BEKO v SR má možnosť získať päťročnú záruku na tento výrobok. Akciová ponuka 5 rokov záruky zahŕňa len tých zákazníkov, ktorí splnia dodatočné podmienky uvedené nižšie a získajú takto Certifikát päťročnej záruky.

Podmienky získania a uplatnenia 5 rokov záruky:
a) Riadne vyplnený dotazník na našej webovej stránke www.bekosk.sk
b) Zaslanie kópií dokumentov prostredníctvom web stránky:
  1) doklad o kúpe k výrobku zakúpenému v rámci akciovej ponuky 5 rokov záruky
  2) prvá strana záručného listu (ak bol dodaný)
c) Organizátor akciovej ponuky 5 rokov záruky zašle e-mailom najneskôr do šiestich (6) mesiacov od dátumu prijatia dokumentov uvedených v článku b) spoločnosťou BEKO Slovakia s.r.o. certifikát päťročnej záruky. Tento certifikát umožňuje zákazníkovi bezplatný servis päť (5) rokov od dátumu zakúpenia daného výrobku.
d) Termín pre zaslanie dokumentov uvedených v článkoch a) a b) je do 30 dní od dátumu zakúpenia výrobku.
e) Zákazník má nárok na využitie päťročnej záruky len s podmienkou, že autorizovanému servisnému stredisku predloží nasledujúce doklady:
  1) Doklad o zakúpení reklamovaného výrobku v rámci akciovej ponuky 5 rokov záruky (účtenka, faktúra).
  2) Záručný list (ak bol dodaný)
  3) Certifikát päťročnej záruky
Podrobné záručné podmienky vzťahujúce sa na výrobky v akciovej ponuke 5 rokov záruky sú uvedené na www.bekosk.sk

f) Organizátor aktivity: BEKO Slovakia s.r.o., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

g) Účasť v akciovej ponuke 5 rokov záruky je úplne bez poplatkov/bezplatná.

h) Akciová ponuka 5 rokov záruky zahŕňa nasledujúce výrobky značky BEKO: